Everyone has a way to go. But I decided to go my own way. Even though I can’t draw, I want to walk the path I chose — Find me on instagram @dervistekdemir

Biz Kimiz? Anlat’a Nasıl Katılabilirsiniz?

  • Sizin mutluluğunuz basit şeylerden kaynaklıyken, bizim mutsuzluğumuz ve kavgamız çok daha mühim şeylerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla kendi basit mutluluğunuzu kaynak gösterip bizim büyük mutsuzluğumuzu yargılamayın.
  • Siz, kör bir şekilde mutlu olmaya devam edebilirsiniz ancak bizim gibiler bir kavga olmadan yaşamayı mutsuzluk sayarlar. Çünkü insanoğlu bir amaç üzere doğmuştur. Ve bu amaç…

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Elime aldığım taşları camlara fırlatasım var patron. Güzel bir gülüşe tüm geleceğimi kaybedesim var. Anlıyor musun!

Merdivenin son basamağında hazır bekliyorum. Görsem, hemen atacağım son adımı. Bir daha bakmayacağım ardıma. Ama aptallar gibi tersine yürüyorum patron. Merdivenin son basamağı birden ilk basamak oluveriyor önümde.

You can’t imagine how easily people can be manipulated. So, can you be manipulated? No? Then keep reading.

Photo by Husna Miskandar on Unsplash

1. Do you want someone to confess something? Stop talking and look at him and he will start talking.

2. Verify someone’s words just by looking into their eyes. People often tend to look away from you and smile more than necessary when telling a lie.

3. Smart people tend…

Squid Game

Hayatımız ne kadar değerli…

Her sabah yeni bir haber ile uyandığımız bu zaman filiminde hayatımız Squid Game ’den farksız! Haber sitelerini ziyaret ettiğinizde aslında çok farklı iki tablo ile karşılaşıyoruz. Bir tabloda, tıpkı Squid Game gibi hayatta kalmaya çalışan insanlar, öbür yandan, her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir dünyada yemek tarifi dağıtan insanlar. Hal…

Parmağıma bir sinek kondu. Pür dikkat onu izliyorum. Bu sineklerin çok hassas refleksleri var. Daha elimi kaldırır kaldırmaz uçuveriyor. Sanki onu öldürmek istediğimi anlıyor gibi. Sanırım şu an odada bulunan tek sinek bu. Buna bir isim vermeliyim. Ne de olsa tek bir tane var. İsmi Kaçak olsun. Daha iyi kaçanını…

🅳🅴🆁🆅🅸🆂 🆃🅴🅺🅳🅴🅼🅸🆁

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store